Magnus Törnqvist VD/Ägare

Magnus Törnqvist, född 1972, uppväxt i Södra Utmarken, Ängelholm har gedigen lokalkännedom från det lokala föreningslivet med flera förtroendeuppdrag bland annat ett mångårigt engagemang i föreningar.

Sin fallenhet för konstruktivt ledarskap, förmågan att se varje enskild person och dennes individuella potential samt viljan att finnas som ett stöd grundlades vid militärtjänstgöringen på K3 i Karlsborg. K3s motto “Pergite” vilket på svenska betyder ”Framåt” har han tagit till sitt.

Efter avslutad-4 årig teknisk linje på gymnasiet läste han vidare vid Lunds universitet med informatik som huvudämne vilket ledde fram till arbete först som programmerare, sedan till försäljningsingenjör i 19 år på ett exportföretag där han sedermera blev VD under 5år.

Magnus har sin hemmahamn i det vackra lilla fiskeläget Magnarp vid norra Skäldervikens strand där han bor tillsammans med sin fru och tre barn.

En livsnjutare i det lilla och enkla som en god cigarr hos Cigarrklubben Garrarna i Helsingborg eller broderlig gemenskap med någon av de två ordenssällskap han tillhör: Frimurarorden och Siriusorden.

Ett medfött rättspatos, viljan att ställa upp och hjälpa till samt en nyfiken entusiasm för att lära känna människor har med åren gjort Magnus till en eldsjäl där engagemang inom Rotary och Brottsofferjouren har märkts och Rotarys motto “Service above self” stämmer väl in på hans omtänksamma personlighet.

Skills

Organisationsstöd
Verksamhetsstöd
Medarbetarstöd